Press "Enter" to skip to content

פסיכולוג ילדים

הילדות וההתבגרות הינן תקופות קשות ביותר ללא כל צל של ספק, לפעמים קשות מנשוא אצל ילדים ונערים מסוימים. הילד עובר שינוי של המסגרות אשר בהן לוקח חלק עוד לפני שהספיק להסתגל אליהן. המסגרות השונות דורשות סוגי התנהגות אחרים, והילד צריך להתאים את עצמו למסגרת שבה הוא לוקח חלק בפועל. בשל כך, ברור שילדים נחשפים לקשיים שונים כאלה ואחרים, אשר אליהם המבוגרים לא נחשפים על פי רוב.

פסיכולוג ילדים – טיפול בבעיות של ילדים

לילדים אין את ההגנה וההבנה שלנו המבוגרים יש, ועל כן במצב בעייתי יש לפנות לפסיכולוג אשר יאבחן בצורה מדויקת את הבעיה, וידע להפנות את הילד לטיפול המתאים למצבו הנפשי. פסיכולוג ילדים יפעל אחרת מפסיכולוג אשר מטפל במבוגרים, זאת מכיוון שההתפתחות הקוגניטיבית (איך הילד מבין את העולם) והרגשית של ילדים, שונה משל מבוגרים מטבע הדברים. בהתאם לכך, פסיכולוג ילדים הוא בעל הכשרה וניסיון מיוחדים לטיפול בילדים. בתינוקות, הטיפול נעשה מול ההורים. פסיכולוג ילדים או מטפל מדריכים את הורי הילד כיצד להתנהג בכדי לסייע לילד בסופו של דבר להתגבר על הקשיים בהם נתקל.

בעיות התנהגות בקרב ילדים

אירוע חשוב או מלחיץ, בעיות במשפחה, חולי או מצבי רוח לדוגמא, יכולים לגרום לילדך להתנהג בצורה חצופה. אבל, יחד עם זאת לעיתים ההתנהגות לא נובעת בגלל אירועים שכאלה, ובמקרה כזה יכול להיות שבנכם סובל מבעיית התנהגות הדורשת את התערבותו של פסיכולוג ילדים. את בעיות ההתנהגות נהוג לחלק לשני סוגים מרכזיים: הפרעת התנגדות והפרעת התנהגות, הנחשבת חמורה יותר.

אלמנטים של בעיות התנהגות של ילדים:

  • נטייה ל "פתיל קצר".
  • נטייה להתקפי זעם רבים.
  • אי-עמידה בכללים.
  • סירוב תדיר לבקשות של מבוגרים וויכוחים רבים עם מבוגרים.
  • האשמת אחרים בטעויות והתנהגות נקמנית בתגובה ל"עוול" שנעשה להם.

ובהמשך גם:

  • הפרת זכויות בסיסיות של אחרים.
  • הפרת נורמות חברתיות בסיסיות.
  • התנהגות תוקפנית כלפי אנשים או חיות, לעיתים גם כפיית מין על אחרים.

חשוב מאוד לפנות אל פסיכולוג ילדים לקבלת טיפול מיוחד במקרה של בעיות התנהגות של ילדים, על מנת להקל על הילד והמשפחה לבצע טיפול בחרדות הקיימות וכדי למנוע התפתחות קשיים נוספים.