Press "Enter" to skip to content

טיפול בחרדות

אין כל צל של ספק כי טיפול בחרדות הוא כיום מגוון ביותר לכל הדעות, וכי ישנן מספר דרכים לתקוף את הפרעות החרדה ולטפל בהן בצורות יעילות כאלה ואחרות. הגישה הסטנדרטית היא כמובן טיפול פסיכולוגי. המטופל מוכנס לסיטואציות מאיימות מבחינתו. שיטה זאת נקראת הקהיה שיטתית. כלומר, אם למטופל יש חרדת טיסה יתואר לו מצב הדרגתי של טיסה.

שיטה נוספת כיום של טיפול בחרדות היא שימוש בתרופות נוגדות דיכאון. אבל תרופות אלו פחות יעילות בחלק מן המקרים, הן פועלות לטווח קצר, ובשלב מסויים המטופל עלול להתמכר אליהן מטבע הדברים. גם אלקטרו תרפיה, כלומר טיפול באמצעות שימוש בפולסים חשמליים זעירים למוח, היא שיטת טיפול בחרדות עכשווית, אשר יותר ויותר אנשים בוחרים להיות מטופלים בה על מנת להתמודד בחרדות אשר מהן הם סובלים.

סוגים שונים של הפרעות חרדה

יש לא מעט הפרעות חרדה כאלה ואחרות המוכרות כיום, והנה הבולטות שביניהן:

  • חרדה חברתית –  המאפיין של חרדה חברתית הוא הופעת סימפטומים של חרדה בשל עשיית פעולה בעלת אופי חברתי, כמו נשיאת נאום או אפילו אכילה בציבור.
  • הפרעת חרדה מוכללת – הסובלים מהפרעה זאת מתמודדים עם סימפטומים שונים מתמשכים כגון לחץ דם גבוה או הפרעות שינה.
  •  פוביות – ישנם אנשים אשר חוששים חשש ממוקד מפני מצב מסוים או כל דבר מסוים. הם משתדלים להימנע ממפגש או מחשבה על מושא החרדה. לדוגמא: פוביות מנחשים, גבהים, או רופאי שיניים.
  • הפרעת פאניקה – זו הפרעה אשר מאופיינת אצל אנשים שכבר עברו התקף חרדה, וחוששים להיכנס להתקף נוסף באופן תמידי.
  • אגרו פוביה – פחד ממקומות פתוחים או יציאה מהבית.

גורמים לחרדה

מחקרים מלמדים שהפרעות חרדה הן בחלקן מולדות ובחלקן נלמדות. כלומר חלק מהאנשים נולדים עם הפרעות חרדה וזקוקים לקבלת טיפול בחרדות מתמיד, אבל חלק מהם מפתחים אותן במהלך חייהם. מחקרים מראים שישנם גם מרכיבים גנטיים לחרדה, מחקרים המאששים את התאוריה הפרוידיאנית. ישנן גם סברות שחרדה היא מותנית, כמו הגישה הביהביוריסטית. בכל מקרה, אנשים שחוזרים למקומות שבהם עברו אירועים לא נעימים, מרגישים חשש מהמקום שבו התרחשו אירועים אלו, ומהנסיבות שבגללן האירוע התרחש ולכן טיפול בחרדות עשוי לסייע להם להתגבר על כך.