Press "Enter" to skip to content

Month: אוקטובר 2016

הגשת תביעה במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

יש כמה שלבים שעליהם חשוב להקפיד על מנת להגיש תביעת תאונות אישיות תלמידים. במקרה של תאונה נדרשים ההורים לפנות למזכירות בית הספר ולבקש סיוע. הם…

Continue reading הגשת תביעה במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

Comments closed