Press "Enter" to skip to content

שלבים חשובים בהתנהלות מול עורך דין תאונות

התנהלות נכונה מול עורך דין תאונות קובעת את אחוזי ההצלחה במשפט. השלב הראשון הוא פנייה לעורך הדין לצורך התייעצות בסיסית. את עורך הדין בוחרים לפי איזורי מתן שירות, ותק וניסיון. רצוי לתת עדיפות לעורך דין המכיר את תחום דיני הנזיקין ואף מכיר את פסקי הדין התקדימיים. השלב הזה חיוני להצלחת התיק, היות והוא קובע את מערכת היחסים בין הניזוק לבין המזיק ובתי המשפט. במידה ומדובר על תאונת דרכים, חשוב לאסוף כמה שיותר פרטים. יש לרשום את פרטי הרכב המעורב בתאונה, לברר מידע על עדים ולהשיג תעודת חדר מיון או מכתב שחרור מבית החולים.

השלב השני בהתנהלות מול עורך דין תאונות כולל את גיבוש אסטרטגיית התביעה או ההגנה. כאן קיימים הבדלים משמעותיים בין ניזוק הפונה לעורך דין לצורך הגשת תביעה, לבין מזיק שעושה זאת כדי להגן על עצמו. דיני נזיקין בישראל הם חלק מהמשפט האזרחי והם עוסקים בחיובים לא רצוניים בעקבות נזק שנגרם. בתי המשפט מחליטים על גובה הפיצוי על פי קריטריונים קבועים, אותם צריך עורך הדין להוכיח בהגשת כתב התביעה או ההגנה.

תפקידו של עורך דין תאונות

מבחינת הלקוח המגיש תביעה או עומד למשפט, השלבים הבאים בהתנהלות מול עורך דין תאונות תלויים בעיקר ברמת המקצועיות שלו. עורך הדין הוא זה שמגבש את כל הנתונים, ממליץ על חוות דעת רפואית ובוחן יחד עם הלקוח כיצד כדאי להתנהל.

תפקידו של עורך דין תאונות הוא לייצג את האינטרסים של הלקוח על הצד הטוב ביותר. הוא חייב לשמור את האצבע על הדופק ולהגיב לשינויים ולטענות העולות בין כתלי בית המשפט. כך נמדדת רמת המיומנות שלו בניהול התיק.