Press "Enter" to skip to content

סרטן עור מלנומה

חשיפה לשמש מגבירה את הסיכון

מלנומה היא אחד מסוגי הסרטן הקשים ביותר וסרטן העור הקשה מכולם ואחוז התמותה שלה גבוה ביותר בשלביה המתקדמים. כמו הרבה סוגי סרטן אחרים גם המלנומה נחקרת בצורה מעמיקה כדי להבין את ההתפתחות שלה, דרכי המניעה שלה והטיפול בה בצורה מובנת יותר אך יש סברה רווחת לגבי הגורמים שלה: חשיפה לשמש. חשיפה מוגברת לשמש או יותר נכון לקרינה האולטרה סגולית שבקרני השמש יכולה לגרום לשינויים ברמת התא וכך להביא לחלוקה בלתי מבוקרת של מלנוציטים. חלוקה כזו מובילה לגידולים סרטניים שיכולים להתפשט לדרכי הלימפה ולהגיע לאיברים נוספים.

סרטן העור הנפוץ ביותר

יש שלושה סוגים עיקריים של סרטן עור מלנומה היא סוג סרטן העור הקשה ביותר. למלנומה יש ארבעה שלבים כאשר בשלב הראשוני הגידול עוד נמצא בשכבות העור החיצוניות ועוביו קטן משני מילימטרים, בשלב השני הוא עדיין נמצא בשכבת העור החיצוניות אך עוביו גדול משני מילימטרים, בשלב השלישי היא יצאה מגבולות העור או הגיע לדרכי הלימפה ובשלב הרביעי המלנומה כבר הגיעה לאיברים אחרים כמו הריאות, הכבד, הלבלב או המוח. בשלב הרביעי הפגיעה קשה ביותר ואחוז ההחלמה קלוש מאוד לעומת אחוז ההחלמה הגבוה בגילוייה בשלב הראשון או השני.

כיצד מטלפים במחלה?

הטיפול במלנומה בשלב המתקדם ביותר שלה הוא טיפול עם הישגים קלושים למדי והסיכוי למוות גדול מאות. טיפול כזה כולל טיפולים כימותרפיים והקרנות כדי למגר את הגידול מה שכבר קשה מאוד לבצע בצורה יסודית. בשלבים הראשונים הטיפול פשוט מאוד וכלל לא מזכיר את הטיפול העיקש והיסודי שהמלנומה מצריכה בשלב המתקדם והיא מסתכמת בכריתה של הרקמה הנגועה. בדרך כלל נשארת צלקת לא גדולה במיוחד כאשר כורתים גם טווח ביטחון ברדיוס של סנטימטר אחד מהאזור הנגוע.