Press "Enter" to skip to content

מיסטיקנים און ליין וגלגול נשמות

גלגול נשמות על פי הקבלה

גלגול נשמות, כשמו כן הוא, מעגל נצחי בו נשמות הולכות ונאספות בגלגולים של מסלולי החיים כמו לידה, גדילה, מוות, ושוב הלידה. נשמה של אדם שמת שמתגלגלת בגוף חדש, היא נשמה שמבקשת להשיג תיקון בעולם הגשמי הנוכחי, לזכות למנוחה ולאיחוד עם הבורא. נשמה שנכנסת בגוף, כאילו נכנסה לתוך תא מעצר. היא סגורה ומסוגרת ולא יכולה להפעיל את כוחותיה בהתאם לחוקי העולם בו היא נמצאת.

מטרת הנשמה היא למצוא את מנוחתה ולהגיע למצב בו אין היא מוכרחה לשוטט ולהתחבר שוב לגוף. הגוף והנשמה במאבק תמידי האחד עם השני. הנשמה מסמלת את החיים. כשהנשמה קשורה בגוף, יש חיים, וכאשר היא עוזבת את הגוף יש מוות. הנשמה מבקשת להשתחרר מהגוף ולנוח, אך יחד עם זאת, היא מבקשת לקרב את הגוף עם האלוהות. אם  הצליחה הנשמה במשימתה, היא מגיעה לתיקון ואילו הגוף מת, נרקב ונקבר.

נשמה מעוברת – כל אדם נולד עם נשמה אחת. כל נשמה שבאה לעולם נכנסת בגוף חדש, מסביר לנו הזוהר. לרגעים מאוד נדירות בחייו של אדם הוא מקבל לגופו נשמה נוספת. הנשמה הנוספת לא מחליפה את מקומה של הנשמה הקיימת, אלא מצטרפת אליה, ולפעמים אף מלווה אותה עד היום האחרון.

גלגול נשמות על פי האר"י הקדוש – על פי האר"י, כל הנשמות בעולם היו בגופו של אדם הראשון. לאחר החטא הראשון, חטא גן העדן, כל הנשמות נתכסו לקליפות. כל אדם בעולם שלנו צריך לבצע תרי"ג מצוות, אם פיספס, ויש אפילו מצווה אחת שלא ביצע, חייבת נשמתו לחזור לעולמנו לאחר מותו ולעשות תיקון. הנשמה תמשיך להתגלגל שוב ושוב עד שתצליח בתיקון שלה ותוכל לנוח. נשמות של אנשים שהם רשעים גמורים הולכות לגיהנום ועוברות גלגולים בעולמינו עד שיתקנו דרכן, לפעמים הם באות בגוף של בעלי חיים, ולפעמים גם בגוף של דומם.

בפורטל מיסטיקנים און ליין תוכלו למצוא מיסטיקנים בעלי ידע עשיר ועצום בנושא גלגול נשמות. המומחים שלנו יסבירו לכם בצורה מקצועית ומדויקת על גלגול נשמות ועל תורת הנסתר והקבלה.