Press "Enter" to skip to content

קטגוריה: ביטחון

הגשת תביעה במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

יש כמה שלבים שעליהם חשוב להקפיד על מנת להגיש תביעת תאונות אישיות תלמידים. במקרה של תאונה נדרשים ההורים לפנות למזכירות בית הספר ולבקש סיוע. הם…

Continue reading הגשת תביעה במסגרת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

Comments closed