Press "Enter" to skip to content

Author: admin

לפי מה משווים בין סוגים שונים של לופטים?

השוואה בין סוגים שונים של לופטים צריכה להיות מבוססת על כמה שיותר פרמטרים אובייקטיביים. אם משתמשים בפרמטרים אובייקטיביים על מנת לבצע השוואה מן הסוג הזה,…

Continue reading לפי מה משווים בין סוגים שונים של לופטים?

Comments closed