Press "Enter" to skip to content

מהי תרומה כספית לנזקקים וכיצד מעבירים אותה?

תרומה כספית לנזקקים יכולה להיות פחות או יותר בכל סכום. אמנם קיימים מצבים שבהם קיים רף מינימאלי עבור תרומה מן הסוג הזה, אבל באופן עקרוני כל סוג של העברת כסף יכול לסייע למשפחות נזקקות או לאנשים שנמצאים מתחת לקו העוני. יתרה על כך, קיימים מחקרים שמוכיחים שהנושא של תרומה כספית לנזקקים הוא עניין של הרגל: אם מתרגלים להעביר תרומה כספית, גם בסכומים קטנים, זה הופך למשהו קבוע ובסכומים משמעותיים יותר.

העברת תרומה כספית לנזקקים יכולה להתבצע בדרכים שונות. על קצה המזלג, ניתן להזכיר למשל אירועי התרמה גדולים שמתקיימים אחת לתקופה מסוימת ואף מפורסמים בתקשורת הכללית. לעומת זאת, קיימים מקרים שבהם עמותות מהמגזר השלישי יוצרות קשר ישיר עם תורמים מוכרים. בין לבין, יש גם חברות ותאגידים שנהנים מהאפשרות של העברת תרומה כספית לנזקקים כהוצאה מוכרת לצרכי קיזוז חבות המס שלהם.

תרומה כספית לנזקקים – גם מאנשים פרטיים

אבל האמת היא שמה שמטה את הכף ביחס אל תרומה כספית לנזקקים זו המעורבות של אנשים פרטיים. כאשר אנשים פרטיים מעורבים בנושא הזה, קיים סיכוי גבוה יותר לכך שהתרומה הכספית שתגיע בסופו של דבר אל אנשים פרטיים אכן תגרום לשינוי. אותו שינוי משפיע על כל החברה, יכול לסייע לעשרות ומאות אלפי אנשים ואף מוכיח את עצמו בטווח הארוך.

במילים אחרות, העברה של תרומה כספית לנזקקים היא משהו שכדאי לכל אחד ואחת מאיתנו לחשוב עליו. בניגוד למה שנהוג חשוב, ממש לא חייבים להיות עשירים על מנת להעביר תרומות כספיות. בנוסף, ניתן להסתפק בתרומות שהן לא כספיות אלא עקיפות: כמו למשל מכשירי חשמל, ביגוד חם, ציוד לימודים, צעצועים וכן הלאה.