Press "Enter" to skip to content

שאל את הרב

"שאל את הרב" – כל שאלה

שאלות רבות בסוגיות מרתקות מופנות אל "שאל את הרב". מדובר על פינה באתר אינטרנט אשר מייעלת בצורה משמעותית ביותר את כל התהליך של שאלות אנשים אל הרבנים שלהם. בשיטה זו ניתן לקבל תשובות אמינות ביותר בצורה פשוטה ומהירה ביותר לכל הדעות. אין כל צל של ספק כי זו היא גישה חדשנית ויוצאת מן הכלל.

שואלת בת אדם – התחייבה היא להדליק נרות במשך כך וכך ימים, לפיו המלצתו של רב. ואולם, כאשר היא יוצאת לנפוש בבית מלון, נאסר להדליק אש בחדר מפאת הפעלת מערכת כיבוי אש. מה ניתן לעשות, היא שואלת? האם ישנו היתר לבקש מאדם אחר שידליק עבורה את הנרות? מתייעצת היא עם שאל את הרב. שואלת עוד, האם מותר להפשיר מזון בשבת, על מנת לבשלו במוצאי שבת. היא טוענת שמדובר על תכנון למוצאי שבת בזמן השבת. שאלות יפות. "שאל את הרב" נמצא כאן כדי להשתדל ולענות על השאלות שלכם.

שאלות לגבי יהדות

כולם יכולים לשאול שאלות – נשים וגברים שומרים מצוות אדוקים יותר, ופחות. תהיות לגבי חיים דתיים וחזרה בתשובה. ללא כל בושה – כולם מתקבלים אצל "שאל את הרב". עוד שואלת האישה, לגבי קריאת שמע – האם מותר או אסור לדבר אחריה? לשתות ולאכול, מותר? האם אפשר לקרוא קריאת שמע מוקדם, כדי לא לשכוח ולהירדם בלילה, טרם מספיקים לעשות זאת? הרי הן תשובותיו של "שאל את הרב" לשאלותיה.

קריאת שמע, הדלקת נרות והפשרת מזון בשבת

בכל מלון, למיטב ידיעתי, יש מקום מסודר להדלקת נרות. ניתן לברר זאת בקבלה – פשוט לשאול אותם היכן ניתן להדליק נרות. באם לא קיים פתרון לכך – יש לקביל הנחייה ממי שהמליץ לעשות כן. לגבי הפרשת מזון – הרי שכל הוצאת בשר מהמקפיא, שאינה לצורך יום השבת, הינה אסורה, בשל הכנה משבת לחול. קריאת שמע – מלכתחילה אין עושים פעולות אחרי קריאת שמע של לפני השינה. עלייך לסיים כל התארגנות לקראת השינה – טרם תקראי קריאת שמע. באם אין ברירה – אפשר בכל זאת, לשתות, לדבר או לאכול.