Press "Enter" to skip to content

רוח המיסטיקה

הלא נודע

הרבה אנשים חוששים מהלא נודע, אנחנו לא תמיד יודעים לאן מועדות פנינו ולרובנו קשה לחזות את העתיד שלנו. מיסטיקה מייצגת כוחות בלתי מוסברים אשר קיימים אצל אנשים שונים הנקראים מיסטיקנים. היכולת שלהם היא להגיע לנשמות של ישויות חיצוניות לתקשר ולהתייעץ איתם. כך, ברגע שיש לנו שאלה שקשורה אל הלא נודע, אנו יכולים להפנות אותה אל המיסטיקן אשר מחבר אותנו עם הלא נודע, כך מביא לנו גילוי וחיבור רוחני שדרכו נראה את הפתרון לבעיה.


אילו תחומים קיימים במיסטיקה?

רוח מיסטיקה היא תחום רחב מאוד שמורכב מכל מיני תורות ושיטות. הינה כמה מהן לדוגמה:

 > אסטרולוגיה ונומרולוגיה – בשנים האחרונות תחום זה עלה מאוד למודעות והוא זוכה לביקוש רב! מדובר בתורות העוסקות בקשר בין הכוכבים שבשמיים ותאריך לידתו של האדם לבין גורלו ומה שצופה לו העתיד. על מנת לפצח זאת, על אותו אדם לתת תאריך לידה מדויק, שם, שעת לידה, ומיקום.

 > קלפי טארוט ופתירת חלומות – בדומה לנומרולוגיה ואסטרולוגיה גם תחום זה זוכה לאהדה בשנים האחרונות והפופולאריות שלו עולה. ישנם מוטיבים חוזרים בחלומות רבים אשר יש להם פירושים שיכולים לתת לנו הסברים להתרחשויות הקרובות להגיע. כמו כן, קלפי הטארוט גם הם מעלים תשובות לשאלות אותן אנו מציגים בפני הקלפים.

 > תקשורת וקבלה – כיום קיימים מתקשרים רבים שמציעים את שירותם בהתקשרות עם נשמה של מדריך   רוחני שיעזור בפתירת בעיות ושאלות. בדרך כלל, הישויות אליהם מגיעים המתקשרים הן דמויות חשובות מההיסטוריה היהודים כמו מלאכים וצדיקים ולכן, תקשור קשור בדרך כלל לקבלה שהיא תורת המיסטיקה היהודית.


איך המיסטיקה תעזור לנו בחיינו?

מעבר לעובדה שאנחנו יכולים דרך המיסטיקה לקבל תשובות לשאלות שיושבות לנו על הלב, והרצון שלנו בהכוונה ממקור חיצוני, לרוח המיסטיקה עוד יעודים רבים. רוח המיסטיקה יכולה ליישב אדם בעצמו ובכך מקנה לו שלווה פנימית ונפשית. כאשר אדם פונה לעולם המיסטי, אנו יכולים להבין כי משהו חסר לו בחייו. אין זו הכוונה למשהו שניתן לקנות אלה לדבר רוחני אמיתי שירגיע את נפשו ויעשה אותו אדם טוב ומאושר יותר.