Press "Enter" to skip to content

סימנים לסרטן העור

זיהוי מוקדם של סרטן העור הוא קריטי לשיפור הסיכוי להתמודד בהצלחה עם המחלה. את הזיהוי המוקדם ניתן לבצע באופן עצמי או מקצועי. זיהוי מקצועי מחייב ביקורת תקופתית אצל רופא עור והישמעות להנחיות של רופא המשפחה, בעוד זיהוי עצמי מבוסס על היכרות עם סימנים לסרטן העור.

יש מגוון רחב של סימנים שעלולים להעיד על התפתחות סרטן העור בצורה כזו או אחרת. הסימן הראשון הוא כתם, בליטה לא סבירה בצבע אדום או פצע שלא חולף מעצמו. פצעים וכתמים שלא נרפאים מחייבים ביקור אצל הרופא ובדיקה מוקפדת יותר. חשוב לזכור שהסימנים והכתמים מופיעים באזורים שונים בגוף, לכן כדאי לערב בני זוג או משפחה במעקב אחריהם. שנית, סימנים לסרטן העור יכולים להיות שינוי בגודל או בצבע של שומה קיימת. זהו סימן שעלול לבלבל גברים ונשים שרגילים לחיות עם שומות מסוימות, אך הוא חשוב לא פחות מאשר הופעת פצעים חדשים. כדאי לבדוק בעיקר מצבים שבהם מופיע שינוי בגודל, בצבע או בצורה של פצע או צלקת שהיו קיימים זמן רב.

האם ניתן לזהות סימנים לסרטן העור לפי סוג המחלה?

יש כמה סוגים של סרטן עור אך הסימנים פחות או יותר דומים. מצד שני, בסרטן תאי הבסיס או הקשקש מופיעים הסימנים בעיקר בשטחי העור שחשופים לשמש. המשמעות היא שצריך לעקוב אחר סימנים לסרטן העור באזורים כמו הפנים, הצוואר, הראש והגפיים.

אין כמובן סיבה להילחץ אם מזהים סימנים לסרטן העור וצריך לפנות לרופא ואנשי מקצוע בכל מקרה של דילמה או התלבטות לגבי הממצאים. מקרים שבהם ניתן לומר כמעט בוודאות שמדובר במחלה הם כאלה בהם התפיחה יוצרת גלד או מתחילה לדמם ללא סיבה נראית לעין.

Comments are closed.