Press "Enter" to skip to content

נקודות חן חדשות

נקודות חן שיוצרות בעיות

אמנם נקודות חן זכו לשמן כיוון שהן באמת מוסיפות חן רב לפנים ולגוף, אך הם יכולות להתגלות בעייתיות. נקודת חן היא נגע עורי שמופיע כאזור כהה יותר מסביבתו ומצבע העור של אותו אדם ויש לו גבול מאוד ברור. נקודות חן חדשות שצצות באמצע החיים אמנם יכולות להיות נחמדות בכמות מסוימת אך מעל רף מסוים הן כבר יכולות לסמן על סיכון לחלות בסרטן העור ובפרט מלנומה, הסרטן הקטלני מבניהם. שומה היא גידול שפיר שנמצא בעור שבעצם מראה על ריכוז מלנין גבוה מאוד באוזר מסוים וגם היא מעלה את הסיכון לחלות.

גילוי מוקדם מציל חיים

אם יש לכם נקודות חן חדשות אין לכם מה להיבהל, רק כדאי שתקבעו תור מוקדם ככל הניתן לרופא העור כדי לבדוק את המצב. כיום רופאי העור משתמשים בכלים רבים כמו דרמוסקופ שיכול לראות ללא פליטת קרינה את השכבות עמוקות יותר בעור וכך ניתן להבין יותר על מה שהולך לנו מתחת לפני העור. עם זאת, גילוי מוקדם יכול להציל חיים כיוון שהמתנה ארוכה בין התורים ובין הטיפולים יכולה לגרור שינוי ניכר בבעיה מתחת לפני העור כך שהיעילות הטיפול יכולה לרדת.

מלנומה: הסרטן הקטלני ביותר

מלנומה הוא הסרטן הכי קטלי מבין סרטני העור, אך הוא אינו השכיח מבניהם. בכל זאת, חשוב לציין עובדה מרעישה: גילוי מוקדם של הסרטן יכול להיות מלווה במאה אחוז החלמה וכאשר הזמן חולף והשלב כבר מתקדם מאוד, למשל שלב מספר שלוש, הסיכויים יורדים עד לסיכויים קלושים. לכן צריך להיות ערניים לנקודות חן חדשות ולא להיות שאננים, תור שגרתי לרופא עור יכול לרמז לכם על הפחתת הסיכון לרמות נמוכות מאוד ואפילו לחלוטין.