Press "Enter" to skip to content

נזקקים – מענקים שיעזרו בקשיים היום יומיים

אם נסתכל על הסטטיסטיקה של סיוע לנזקקים, נראה שלפני חגים ואפילו בימי חמישי יש עלייה משמעותית. אנשים קשי יום שזקוקים בעיקר למנות מזון ובעיקר תחושה שלמישהו אכפת מהם צריכים את העזרה שכל אחד מאתנו יכול להעניק. לא רק מזון וכסף עוזר לשיפור המצב, גם אווירה משפחתית והענקת תחושה שהם לא שונים בגלל מצבם הסוציו אקונומי יכולה להעלות לא מעט חיוכים.

כמות הנזקקים גדלה מידי שנה

לצער כולנו, דו"ח העוני לא מראה תמונת מצב אופטימית וכמות נזקקים עולה מידי שנה. אך העובדה היותר פסימית היא שמצב התרומות והסיוע לא גדל בהתאם והפער נהיה חמור מידי שנה. ישנם משפחות שאין ביכולתם להעניק לילדיהם טיפולי שיניים בסיסיים, חינוך ראוי ואפילו ציוד ביתי בסיסי כמו מחשב או טלוויזיה. השוני הזה בא לידי ביטוי אפילו בין הילדים שהולכים לבית הספר ואת בעיה זו בדיוק ארגונים שונים מנסים לפתור על ידי סיוע שוטף ומתן תרומות. אחת מהבעיות הגדולות היא הבעיה הרפואית שנזקקים רבים אינם מקבלים טיפול ראוי, כולל מכשירי שמיעה לילדים, משקפיים וכלים שיקומיים. משרד העבודה יחד עם משרד הרווחה מקצה מענקי סיוע לאוכלוסייה זו כולל מענקים כספיים ושירותים חברתיים.

לתת ככל הניתן

כיצד אנחנו, האנשים הפשוטים יכולים לשפר את מצבם של הנזקקים? אם כל אחד מאתנו ייתן מעט, יחד ניתן הרבה. לא רק מתן תרומות כספיות אלא גם התנדבות בבתי יתומים, התנדבות לקהילה ופרסום ארגונים שמסייעים לאוכלוסייה זו יכולה להגביר את הסיוע ולשפר את מצבם של עשרות אלפים ברחבי המדינה. כאשר כל אחד מאתנו תורם את חלקו הסיפוק האישי הוא עצום אפילו אם מדובר על ביקור קצר של ניצול שואה או פעילויות לילדים שזקוקים לחברה.

Comments are closed.