Press "Enter" to skip to content

נזקי גוף – פציעות פיזיות והמשמעויות הרחבות שלהן על חיינו

פציעה היא מצב מסובך במובנים רבים ושונים. המשמעות של פציעה פיזית כמעט אף פעם לא תסתכם רק בפגיעה הפיזית נטו ובהחלמה ממנה – שכן כמעט תמיד הפגיעה הפיזית מלווה גם בפגיעה רחבה יותר באורח החיים וביכולת ההתפרנסות שלנו. פציעה יכולה להוביל, בראש ובראשונה, למצבים פיזיים שנדרשת החלמה ארוכה מהם – החלמה שיש לה גם משמעויות מנטליות על מצב הרוח שלנו. בנוסף, אנחנו יכולים להגיע גם למצב של אובדן כושר עבודה – וכמעט כל פציעה – מקטיעת אצבע ועד רגל שבורה – תפגע בכושר העבודה שלנו בצורה כזו או אחרת.

כשאנחנו סובלים מנזקי גוף – אנחנו צריכים סיוע משפטי

התחום המשפטי הרחב שנכנס תחת ההגדרה של נזקי גוף הוא כל מה שעוסק בפיצויים שעלינו לקבל ובזכויות השונות שמגיעות לנו בעקבות מצב של פגיעה פיזית. כאמור, נזקי גוף זה שם שיכול להטעות מעט – כי פגיעה בגוף שלנו כמעט אף פעם לא תישאר רק בגבולות הגוף אלא תפגע גם בנפש וביכולת ההתפרנסות שלנו. לכן – התחום הכולל של נזקי גוף, דיני המשפט השונים בתחום ועורכי הדין השונים בתחום קיימים כמנגנון המגן על זכויותינו ועל הביטחון הכלכלי שלנו במצב של פציעה

עורך דין העוסק בנזקי גוף – להגנה מרבית על זכויותינו השונות

נזקי גוף הם מצב שבו האדם הנפגע מצוי בסיטואציה עדינה – לא רק במובן הפיזי נטו אלא גם במובנים כלכליים ומנטליים. לכן, אם חס וחלילה נפצעתם או נפגעתם ואתם זקוקים לסיוע משפטי – עליכם לפנות לעורכי הדין הטובים ביותר בתחום. עורך דין איכותי בתחום נזקי הגוף הוא יותר ממקצועי בלבד בתחום – אלא הוא קודם כל אנושי. האנושיות הזו היא הכרחית – מאחר והלקוחות שלו הם לעתים קרובות אנשים במצב פגיע, ועליו להיות רגיש אליהם ולצרכיהם תוך הפגנת נחישות כלפי המערכת מסביב.