Press "Enter" to skip to content

מתקשרים רוחניים

מתקשרים- איך זה עובד?

מתקשרים נקראים כך כיוון שהם משמשים כעין מתווכים בין שני עולמות- העולם החומרי בו נמצא הגוף, לבין העולם הרוחני- ממנו מגיעה הנשמה. כלומר תהליך התקשור יוצא מתוך הנחה יסודית ובסיסית שלאדם יש שני מקומות בהם הוא נמצא ואותם הוא חווה- העולם הזה והעולם הרוחני, כפי שהוכח גם פיזיקאלית. נשמתו של האדם נמצאת בתוך הגוף בעולם החומרי, אך גם בעולם שמעבר.


יוצרים קשר עם העולם הרוחני

את חוויית האדם בשני העולמות ניתן לראות למשל בחלומות, ששם גם אם יש פגיעה היא אינה מורגשת פיזית כיוון שבתהליך זה מעורבת רק הנשמה. בתקשור לעומת זאת, ישנו תיווך וקשר בין העולמות, והוא משמש למעשה כדרך ליצירת קשר עם הנשמות שמהעולם הרוחני. השם מתקשר נגזר מהמילה: תקשורת, זהו אכן תפקידם של מתקשרים, שיכולים להיות כל אדם שהוכשר לכך, לתקשר עם נשמות.


רמות של מתקשרים

אנו מבחינים בסוגים שונים של תקשור אצל מתקשרים. זה יכול להיות ברמה הכי בסיסית וראשונית-  תקשור עם נשמתו של האדם שהגיע לטיפול או עם התת מודע שלו. התקשור אף יכול להתבצע עם אנשים שנפטרו, בדוגמת סיאנס או אף עם ישויות רוחניות כמו מלאכים. בעוד שמתקשרים תופסים את התקשור עם הנפטרים כלא רצוי, הרי שהם רואים בתקשור עם ישויות רוחניות דבר רצוי ואף ראוי.


איך מתבצע תהליך התקשור?

ברמה הראשונה והבסיסית המתקשר, מתקשר עם נשמת האדם בעודו בחיים. כלומר, המתקשר מתחבר למעשה לאותו עולם רוחני ממנו מגיעה נשמתו של המטופל כשהוא במצבה של ערות. בזמן התקשור מקבל המתקשר מהמטופל אנרגיות בכדי לקבל מידע אודותיו, וכך הוא מתחבר לנשמתו ומבקש ממנה סיוע. המתקשר מחבר את האדם שמולו ל'אני העליון' שלו. ה'אני העליון' הוא שם מקביל לנשמתו הטהורה של האדם, שהיא מהותו האמתית ותפקידה הוא להדריך ולהוביל אותו בעולם החומרי.


המתקשר כמטפל

יחד עם זאת כאשר נכנסים לנושא של מתקשרים, מעבר לעניין שבדבר, יש לקחת בחשבון את העובדה שהדבר דורש אנרגיות עצומות. היות ובזמן הטיפול הגוף חשוף לפגיעה, על מתקשרים לבצע הגנות אנרגטיות ולהיות בעלי יכולת חזקה להגיע לאיזון. יכולת תקשורת זו נראית על פניה קלה ובלתי מסובכת כלל, אולם היא דורשת מהמטפל מכלול של אנרגיות מחד, ושמירה מתמדת מאידך בכדי שלא להגיע לחוסר איזון.