Press "Enter" to skip to content

מתקשרים מומחים

מהו תקשור רוחני?

תקשור זה מתייחס לתקשורת בין אדם לבין גורמים לא אנושיים, אשר נהוג לחשוב כי איתם לא ניתן לתקשר. מתקשרים מומחים הם אותם אנשים העוזרים לשאר בני האדם לתקשר עם הקיום שמעבר. ב"קיום שמעבר" הכוונה היא כמובן לא להעלאה באוב וכדורי בדולח – הכוונה היא לישויות שאין להן צורה גשמית ופיזית – מדריכים, מלאכים או קרובים. הגישה הרווחת אצל רוב מתקשרים מומחים היא שכל אדם יכול להגיע לתקשורת עם גורמים שכאלה, והתקשור הוא בסך הכל טכניקה – אותה ניתן לפתח דרך אימון והתמדה. התקשור הוא למעשה יכולת שטבועה בנו לקבלת מסרים מהתת מודע שלנו – באותה מידה בה הוא יכולת לתקשר עם גורמים על-אנושיים.


ממה כדאי להימנע בפנייה למתקשרים?

מתקשרים לא טובים מציבים בפנינו שתי סכנות עיקריות – שליליות ושרלטנות. השרלטנות היא תופעה נפוצה – שניתן להימנע ממנה. מתקשר שרלטן גובה מחירים גבוהים במיוחד, ובדרך כלל ישאל שאלות ויגיע לתובנות כלליות, שטחיות ולא מעמיקות על האדם שמתייעץ איתו. מתקשרים רוחניים שליליים מתמקדים באספקטים השליליים של תקשור – נבואות זעם אודות האדם שניצב בפניהם. במצבים כאלה – יתכן ועדיף לא לייחס משמעות לתקשור, בכדי שלא יהיה בגדר נבואה שמגשימה את עצמה.


מתקשרים לא מתעסקים בנבואה

מתקשרים מומחים הם, יותר מכל דבר אחר, מדריכים. הם לא יגידו לכם מה הולך לקרות בחיים שלכם עוד חמש שנים – אלא יתמקדו בלהגיד לכם מה הגישה אותה רצוי שתנקטו בסיטואציות אליהן תיקלעו. המתקשר מכיר בקשיים המלווים את חיי היום – יום, והוא בחר להתמקד בחצי הכוס המלאה – ולתת לנו כלים להתמודד עם קשיים אלה. בחיבור ללא – מודע שבמוחנו ונפשנו, ובחיבור להדרכה העל-אנושית – מתקשרים מומחים שמים לעצמם מטרה לתת לאדם חוויה מעצימה. כך, גם אם נאמרים לו מסרים קשים – הוא ידע שיש לו את הכלים להתמודדות עימם.