Press "Enter" to skip to content

מוקד זימון התורים של קופת חולים לאומית

אם אתם חברי קופת חולים לאומית בוודאי גם אתם מתקשרים מדי פעם אל מוקד זימון התורים של קופת חולים לאומית. המוקד מאוייש על ידי נציגי שירות מקצועיים שתפקידם הוא לסייע לכם לקבל את התור שהכי נוח לכם. הקריטריונים לאיזה תור נוח לכם הם כמובן אישיים כיוון שישנם אנשים אשר פונים אל מוקד זימון התורים של קופת חולים לאומית כדי לבחון אם אפשר לקבוע תור בדחיפות, יש שמתעניינים בתור באזור מסויים ויש שמבקשים להגיע לרופא ספציפי. כל הבקשות הללו רלוונטיות ואפשר לקבל עזרה מלאה דרך המוקד.

לקבוע תור לפי הצורך האישי שלך

כל אחד יודע מהו הצורך שלו ולשם כך ישנו מוקד זימון התורים של קופת חולים לאומית שמאוייש על ידי נציגים מקצועיים. חשוב לדעת כי אפשר לשאול את הנציגים שאלות כמו אזורי הטיפול של כל רופא, שעות העבודה ועוד. הנציגים כמובן לא יכולים לתת חוות דעת על רופאים או להמליץ על טיפולים, אך הם כן יכולים להקל על כל מי שרוצה לראות רופא ולהפוך את חייו לנוחים יותר.

לבטל תורים

דרך מוקד זימון התורים של קופת חולים לאומית אפשר גם לבטל תור. נכון שישנם אנשים אשר בוחרים שלא להגיע ולא להודיע על כך למרפאה אך כשהם עושים זאת הם מונעים מאנשים שהיו צריכים את התור להגיע אליו ולכן כדאי לבטל תור מבעוד מועד.

לעשות שינויים בתור

מוקד זימון התורים של קופת חולים לאומית הוא מוקד שנותן שירות ללקוחות קופת חולים לאומית ואם הם צריכים להזיז את התור שלהם הם יכולים לעשות זאת בקלות במוקד. המוקד מאוייש על ידי נציגי שירות אנושיים וקל מאד לקבל את השירות מהם.