Press "Enter" to skip to content

מוקד זימון התורים של קופת חולים כללית

בשלהי שנות השמונים פותח רעיון הקול סנטר כמוקד זימון התורים של קופת חולים כללית. מוקד זה פותח עבור מנהלי מחלקות וכן עבור רופאים בכירים בבתי חולים, אשר קיבלו בשעות הפנאי שלהם מטופלים באופן חופשי. תהליכי העבודה העיקריים, התבצעו בעזרת הקצאת מספר טלפון ייחודי לכל רופא, אשר פורסם על ידו לפציינטים שלו, למטרת קביעת תורים והתקשרות במענה טלפוני מקצועי.

מוקד זימון התורים של קופת חולים כללית מאויש באמצעות נציגי שירות אשר עונים לכל השיחות בשם המרפאה ומזמנים תורים למרפאות הרופאים. הרישום מתבצע בעזרת יומן במערכת DOS אשר היה מאוד מופשט וכן בסיסי ולא דינאמי, ולכן לא היה ניתן להתאים לכל רופא יומן על פי הצרכים האישיים שלו. צורת העבודה של נציגי השירות במענה האנושי מול הרופאים התבצעה על ידי שליחת פקס תורים יומי לפני תחילת יום המרפאה. ועדכון הרופא בשינויים בעזרת מכשיר הזימונית אשר נקרא ביפר.

התפתחות זימון תורים עד לעצם היום הזה

בשנת 1987 נפתח הקול סנטר הראשון במדינת ישראל ושמו נקרא שידורית. מתכונתו הייתה דומה למה שעבדו בארצות הברית וזימון התורים נעשה בצורה דומה בשינויים דומים בהתאם לצרכים בשוק הישראלי. בשלהי שנות התשעים, עם התפתחות הסלולאר והטכנולוגיה, נדחק מכשיר הזימונית הצדה ומאותו זמן קבלת ההודעות והתורים ממוקד זימון התורים לרופאים התבצעה על ידי הודעות SMS.

עם התפתחות האינטרנט, לקראת שנות האלפיים, פותחה שיטה – לאפשר גם לרופאים וגם למטופלים זימון תור עצמאי על ידי רשת האינטרנט בעזרת תוכנת זימון תורים בעזרת תוכנת יומן דו כיווני אינטראקטיבי המאפשרת לנציגי זימון תורי לרופאים ולמטופלים כאחד לקבוע תורים בו זמנית וליצור מערך עבודה מהיר , יעיל חסכוני ושוטף.