Press "Enter" to skip to content

מה היא פתיחת מזל

מדוע אנו זקוקים לה?

ייתכן ששמעתם פעמים רבות את המושג פתיחת מזל, ולא הבנתם מהי המשמעות המדויקת של הפעולה ומדוע היא נחוצה לכם. ניתן לכם הסבר קצר – לאלה מאתנו שמבינים כי העולם והקיום שלנו בתוכו הם חלק ממשמעות מיסטית גדולה יותר, ברור גם שיש משמעות למעשים שלנו ושל סביבתנו על חיינו ועל המזל שלנו. ייתכן כי מדובר בפרנסה, בזוגיות או בבריאות – לעתים פשוט צריך את היד המכוונת שתעזור לנו לפתוח את מזלנו ולשפר את הצלחתנו בתחומים השונים. לא מדובר כאן בעבודת אלילים – אלא בפתיחת מזל ברוח היהדות הקבלית.


קצת על התהליך – איך פתיחת מזל מתבצעת

תהליך פתיחת המזל מתבצע על בסיס פרמטרים שונים, אישיים באופיים וספציפיים כלפיכם. הפרמטר הראשון הוא השם שלכם – שמכם הפרטי הוא שם נפשכם. על כל אות ואות קיימים כ – 8 פסוקים בפרק קי"ט שבספר תהילים, וקריאת הפסוקים המרכיבים את אותיות שמכם מגבירה את האנרגיה של האותיות, וכתוצאה מכך גם את מזלכם. בנוסף, לכל אדם ישנו פסוק המזל הבנוי על פי אותיות שמו – מאות ראשונה ועד אחרונה. ישנן סגולות נוספות שיכולות להשפיע על המזל שלכם מקריאת פסוקים מסוימים – על פי היום בו נולדתם (והיום המקביל לו מקריאת אנא בכח), על פי החודש בו נולדתם (קריאת פרקים המאזנים את הסגולות הרעות של כל חודש ומזל) ודברים נוספים – מקצוען בתחום ידע להכווין אתכם לכיוון של פתיחת מזל הרלוונטית שתעזור לכם במידה הרבה ביותר.


לעזור לעצמכם בכל תחום – ברוח היהדות הקבלית

פתיחת מזל היא אמצעי להשגת מטרה – כדי לשפר תחומים שונים בחיי היום-יום שלכם. בין אם מדובר בקריאת פסוקים לפרנסה, אהבה או כל נושא אחר – פתיחת מזל יכולה להיות הדחיפה שאתם צריכים להצלחה בחיים האישיים שלכם.