Press "Enter" to skip to content

כלור לבריכה


אם יש לכם בית פרטי והחלטתם לשדרג אותו בצורה משמעותית על-ידי התקנה של בריכה פרטית, הרי שאין כל צל של ספק שצפויה לכם חוויה נפלאה בכל פעם שאתם, בני המשפחה והחברים תיכנסו לטבול בבריכה. יחד עם זאת חשוב לזכור שיש לטפל בבריכה באמצעות הוספת כלור כנדרש.

הוספת כלור לבריכה היא חלק בלתי נפרד מרשימת פעולות האחזקה אותן יש לבצע. תפקיד הכלור הוא לחטא, לנקות ולהכשיר את הבריכה לרחצה. בריכה יכולה להפוך בקלות למצע אידיאלי עבור חיידקים, הפרשות ומחלות ולכן מאוד כדאי להקפיד על הוספת כלור לבריכה בכמות המתאימה. מצד שני, לא כל בעלי הבריכות יודעים כיצד לבצע את הטיפול ומתי לרכוש טבליות או נוזל כלור לבריכה.

מינון יתר של כלור עלול להיות מסוכן לבריאות. מדובר על חומר חיטוי פעיל מאוד עם תכונות ייחודיות. כלור לבריכה מעוצב כך שיוכל לקטול חיידקים ומזיקים מבלי לפגוע בבריאות המתרחצים. בכל בריכה פרטית או ציבורית יש מינון כלור הנקבע על פי כמות המים, גודל הבריכה וכדומה. אנשי מקצוע יכולים להיות לעזר רב בעת בחירת כלור והוספתו אל הבריכה.

כיצד מוסיפים כלור לבריכה

יש מספר אפשרויות לפיזור והוספת כלור לבריכה. אפשרות אחת היא שימוש במשאבות לצורך הוספה קבועה והטמעה של כלור בתוך מי הבריכה. המשאבות מחזירות לבריכה מים נקיים בתוספת כלור ומבצעות את הפעולה באופן אוטומטי. אפשרות שנייה היא להשתמש בטבליות. כאן מדובר על כמויות כלור הנקבעות על פי המשתמש. יש להקפיד שלא להפריז בכמויות כלור גדולות מדי וניתן להיעזר במצוף. טבלית כלור יוצרת צלילות ומנקה את המים היטב מכל החיידקים. עוד אפשרות היא שימוש בטבליות ג'ל הנמסות במשך זמן רב. הפעולה שלהן ארוכה והן מסייעות גם בזיהוי ולכידה של לכלוך הנמצאים בתוך הבריכה.

לסיכום, מים עומדים בתוך בריכה יכולים להפוך למפגע תברואתי חמור במידה ולא מטפלים בהם בצורה נכונה. התפקיד של הכלור הוא להגן עלינו מפני החיידקים המגיעים אל הבריכה דרך המתרחצים, וגם מפני המזיקים המצטברים בבריכה עם הזמן.