Press "Enter" to skip to content

זימון תורים בקופת חולים מכבי

קופת חולים מכבי זימון תורים בשיטות שונות

שירות זימון התורים של קופת חולים מכבי הוא שירות הניתן על ידי קופת החולים ועל ידי מוסדות אחרים על מנת לאפשר ללקוחות לקבל את השירותים המגיעים להם במהירות וביעילות. מוקד זימון התורים של קופת חולים מכבי מתייחס לביקור אצל רופא, קבלת שירות בתחנת אחיות, קביעת תור לרופא מומחה, קבלת תור במכונים לצורך בדיקות שונות ועד לזימון תורים לניתוחים וכיוצא באלה. על מנת להתמודד עם מספר הלקוחות הגדול מציעה מכבי כמה מסלולים אפשריים לזימון תורים לבחירת הלקוח.

מסלולים שונים לזימון תורים מכבי

כיום ניתן לבחור במכבי אחד ממסלולי שירות זימון תורים אלה:

  • המסלול הידני – מסלול זה הוא הוותיק ביותר ועדיין משמש במרפאות רבות והוא נעשה באופן ישיר מול פקידת הקבלה המנהלת יומן תורים. לשם כך על הלקוח להגיע למרפאה כדי לקבוע את התור, או לקבוע את התור הבא לרופא בגמר הטיפול הנוכחי. על הלקוח להביא עימו את כרטיס החבר שלו בקופה כדי לזמן תור באופן הזה.
  • המסלול הטלפוני – במרפאות רבות ניתן לזמן תורים על ידי שיחת טלפון פשוטה לפקידת הקבלה במרפאה המנהלת את יומן התורים של הרופא באופן ישיר וללא תיווך. אך כאשר מדובר בקביעת תור למכונים שונים, רופאים מומחים וכדומה ניתן לצלצל למוקד השירות של קופת החולים ובאמצעות המערכת הממוחשבת לזימון תורים של הקופה לזמן תור לכל שירות או מכון שהלקוח זקוק להם. שירות זה ניתן על ידי נציג שירות של הקופה.
  • המסלול האינטרנטי – כיום ניתן לזמן תורים גם באמצעות האינטרנט ישירות למערכת באון ליין. היתרון של מסלול זה הוא קיצור משמעותי של ההמתנה בטלפון עד שהלקוח מתחבר לנציג השירות.

מוקד זימון התורים של קופת חולים מכבי נעשה כיום יותר ויותר ממוחשב ונגיש ללקוחות באמצעות המערכות הממוחשבת המסוגלות לטפל במאות אלפי פניות ביום לצרכים אלה על ידי שימוש במערכת אחת מקוונת.