Press "Enter" to skip to content

הזמנת מרכזית IP

מרכזית IP מאפשרת לבעלי העסק תועלת רבה, אשר מבטיחה החזר של ההשקעה הכספית באופן מהיר באמצעות חיסכון העלויות השוטפות, שיפור בתוצרת וביעילות של העובדים בעסק, שיפור בשירות הלקוח, סיוע בהגדלה משמעותית במכירות, בזמינות של העובדים ובניהול השוטף של העסק שלכם. מרכזית IP מעניקה ללקוחות שלכם יותר קווים פנויים למכביר באופן ניכר ומשמעותי, וכולכם בוודאי יודעים מה היא המשמעות של זמינות בעסק פעיל. זמינותו של בעל עסק או של העובדים שלו הינה מרכיב חשוב וקריטי בשירות אשר אותו העסק מספק ללקוח שלו. מרכזית IP מאפשרת לבעל העסק ריבוי בקווים הפנויים ומענה מהיר עבור הלקוחות שלו. היא מציגה באופן מידי את אחד מהיתרונות שלה, לעומת המרכזייה האנלוגית, אשר בה מספר הקווים קבועים מראש ונקבעו בעת התקנת המרכזייה בעסק. הקווים של מרכזית IP מעניקים מענה אנושי או אלקטרונים ללקוחות שלכם ושירות מהיר וכתוצאה מכך, אתם מרוויחים לקוחות מסופקים, אשר קיבלו מענה מהיר ומידי ולא נאלצו, כפי שקורה הרבה פעמים בכל עסק, להמתין הרבה זמן למענה אנושי.
למידע נוסף על מרכזית IP לחץ כאן.

מה הן היתרונות של מרכזית IP?

* בקרה וניהול תקשורת פנימית – ניתן בקלות רבה לתעד באופן ממוחשב ואוטומטי את כל השיחות אשר בוצעו ואף ניתן להקליט אותן. הממשק הנוח בין המחשב לבין הטלפון מאפשר לחברות אשר מנהלות תעבורת שיחות גבוהה, כמו למשל – מרכזי שירות לקוחות, לנהל בצורה מיטבית יותר את המענה, לייעל ולבקר את מערך שירות הלקוחות.

* מרכזית IP – תקשורת ארגונית זולה ויעילה בכל העולם – יתרון נוסף ויוצא דופן משפיע באופן ישיר על החברה. מרכזית IP משוחררת מהתלות והתשלום לספק טלפוניה, כך שבעצם התשלום היחיד הינו על הוצאות אינטרנט. הנתון הזה חשוב כאשר לעסק יש ברשותו אתרים ברחבי העולם. התקשורת אתם על ידי מכשירים ניידים מבוססי IP זולה מאוד ומאפשרת תקשורת רציפה ומקצועית יותר מאשר לפני כמה שנים.