Press "Enter" to skip to content

אבטחה פיזית לארגון

אבטחה פיזית היא האמצעי הטוב ביותר להגן על המקום ועל האנשים אשר נמצאים בו. כל מקום שיש להגן עליו בקפידה יתרה צריך אבטחה ולא רק עם מצלמות, אלא אחת עם אנשים מקצועיים. לרוב, מבצעים אבטחה שכזו במקומות שהם רגישים מבחינת המידע שלהם, מבחינת הסכנה לציבור או לאנשים שנמצאים במקום. מקומות אשר נמצאים תחת סכנה של פריצה או אנשים אשר ינסו לפגוע בהם לא יכולים להסתפק באבטחה רגילה כמו אבטחת מצלמות וחייבים להשתמש גם באבטחה שהיא פיזית על ידי אנשי מקצוע.

מי עוסק באבטחה

המאבטחים אשר מגיעים אל המקום הם לא אנשים רגילים אלא מאבטחים שעברו הכשרה שבאה לתת מענה למקום עצמו. אבטחה פיזית לארגון חייבת להיות אבטחה מקצועית והיא צריכה להתבצע על ידי אנשים שהוכשרו לכך. כדי לבצע את האבטחה הטובה ביותר על הצוותים השונים של האבטחה להיבחר אחד אחד בקפידה, לעבור הכשרה מקיפה מאד וכן לעבור אחת לתקופה השלמות להכשרה שלהם. אנשים אשר עוסקים באבטחה שכזו הם אנשי מקצוע לכל דבר והם לא יכולים להיות מאבטחים רגילים כפי שיש במקומות שאינם רגישים.

מה עושים המאבטחים

התפקיד של המאבטחים הוא לבצע את התפקיד שלהם על פי הדרישה של המקום. כלומר, הם לא קובעים בעצמם כיצד להתנהל במקום אלא מקבלים הוראות ברורות כיצד לפעול. את ההוראות בונים לאחר תהליך שכולל:

היכנסו וצפו: אבטחה פיזית – משימה שלא נגמרת:

  • איתור סכנות – אבטחה פיזית באה למנוע סכנות ולכן יש לאתר אותן ולהבין מהן לפני שיוצרים את האבטחה.
  • בחינת מבנה המקום – כדי ליצור את האבטחה הטובה ביותר יש לבדוק את האתגרים השונים של המקום עצמו וליצור נוהל אבטחה מתאים.
  • התאמת האבטחה – התאמה של אבטחה פיזית מתבצעת לאחר איתור של הצורך במקום עצמו ולאחר קבלת החלטות כיצד תבוצע האבטחה הטובה ביותר.