Press "Enter" to skip to content

אבחון סרטן העור בשלבים מוקדמים

מהו סרטן עור?

סרטן היא מחלה בה מעורבת גדילה בלתי מבוקרת של תאים. במקרה של סרטן עור, מדובר בגדילה של תאי עור מסוגים שונים. ישנם סוגים שונים של סרטן עור, המסווג על פי סוג התאים שמתרבים ללא שליטה, כאשר האגרסיבי והמסוכן ביניהם הוא סרטן מסוג מלנומה. במלנומה, תאי המלנוציטים, תאי הפיגמנט של העור המעניקים לו את צבעו, הם התאים הבעייתיים. סרטן עור נפוץ במיוחד במדינות שטופות שמש משום שאחד הגורמים לו הוא חשיפה מוגברת לשמש ללא אמצעי הגנה. סרטן עור יכול להיות קטלני, אך במקרה של אבחון סרטן העור בשלבים מוקדמים אחוזי הריפוי הם גבוהים.

אבחון מוקדם של סרטן עור

הצד החיובי בסרטן עור, הוא שבהימנעות מחשיפה מוגברת לשמש ניתן לצמצם משמעותית את סיכוי הופעת המחלה, ובבדיקה עצמאית פשוטה ניתן להגיע אל אבחון סרטן העור בשלבים מוקדמים, ובכך להעלות מאוד את סיכויי ההחלמה. הסימן המובהק ביותר להתפתחות סרטן עור הוא שינוי במאפיינים של נקודות חן. לכל אדם שיש לו נקודות חן או שומות, מומלץ לבצע בדיקה עצמאית תקופתית כל מספר חודשים. בבדיקה זו יש להשוות את כמות נקודות החן ומאפייניהן ביחס לבדיקה הקודמת. הופעה של נקודות חן חדשות, כמו גם גדילה של נקודות חן קיימות, הופעת שוליים לא סימטריים לנקודה או שינוי בצבע של נקודת החן – מהווים חשד לנקודת חן בעייתית שרופא עור מוסמך צריך לבדוק.

הצלת החיים שלך נתונה בידך

עריכה של בדיקות תקופתיות לאבחון סרטן העור, דורשת משמעת עצמאית, סבלנות ותשומת לב. יחד עם זאת, בדיקה כזו יכולה להציל חיים. בכל גילוי של נקודת חן חשודה יש לפנות ללא דיחוי לרופא עור, לבדיקה מקיפה ומקצועית של כלל נקודות החן בגוף.

Comments are closed.