Press "Enter" to skip to content

טיפול בדיכאון

דיכאון

דיכאון הוא מצב נפשי מתמשך אשר מתאפיין במצב רוח ירוד, עצבות, דכדוך וייאוש אצל רוב האנשים אשר סובלים מן התופעה הלא פשוטה הזו כלל וכלל. אין כל צל של ספק, כי כאשר הוא מתמשך, הוא עשוי לשבש את כל תחומי החיים בצורה משמעותית ביותר, לכל הדעות. התפקוד החברתי והתעסוקתי נפגעים לא פעם, ובמקרים רבים נראים ירידה בריכוז ובחשיבה, פגיעה בביטחון העצמי, חשיבה שלילית ופסימית, הפרעות כאלה ואחרות בתיאבון ובשינה, מחשבות חוזרות על מוות ואף מחשבות אובדניות במקרים מסוימים. ישנן דרכים שונות לטיפול בדיכאון, בהתאם לצרכיו של המטופל ולהעדפות שלו.

דרכי טיפול בדיכאון

אין זה סוד, כי כיום טיפול פסיכולוגי מסייע לטיפול בתסמיני דיכאון ושיטות שונות קיימות בתחום הפסיכולוגיה, החל מטיפול קוגניטיבי-התנהגותי וכלה בטיפול דינאמי. הייעוץ הפסיכולוגי מתבסס על הקשר שבין המטופל למטפל ובמהלך המפגשים מתקיימות שיחות בנושאים הדורשים טיפול, לצד פעילויות שנועדו ליצירת שינוי ושיפור באיכות חייו של המטופל. בנוסף לכך, יש לציין כי קיימות קבוצות המאפשרות טיפול בדיכאון, אותן מוביל פסיכותרפיסט מוסמך. התמיכה בקבוצות אלו מסייעת להתמודדותו של הפרט עם תחושות הדיכאון, העצבות והייאוש.

טיפול תרופתי בדיכאון

תרופות לטיפול בדיכאון מחייבות הפנייה של פסיכיאטר, אך הוא נמצא כיעיל כאשר הוא משולב עם טיפול פסיכותרפי. שימוש בתרופות מחייב את המטופל לתקופה ארוכה ובמהלכה הוא מלווה במעקב של פסיכיאטר. ליווי זה חשוב והכרחי לצורך התאמת המינונים והתרופה המתאימה ביותר לצרכי המטופל, שכן הליך זה עשוי להימשך זמן עד להשגת התוצאה הרצויה ולהתמודדות עם תופעות הלוואי, אם קיימות.

טיפול הומאופתי

מענה נוסף לדיכאון שרוי בטיפול ההומאופתי. עקרונות הטיפול מתבססים על כך שהסימפטומים לדיכאון מצביעים על חוסר איזון פנימי באדם. הומאופתיה מאפשרת טיפול בדיכאון על ידי התמקדות בחוסר האיזון ולא בסימפטומים, על מנת להחזיר את האדם לקו הבריאות ולשפר את מצבו הפיזי, את מצב רוחו, את יכולתו להגשים את רצונותיו ושאיפותיו ואת יכולתו ליהנות מהחיים. טיפול בסימפטומים עשוי שלא למנוע את הישנותם, בעוד טיפול הומאופתי מתמודד באופן ישיר עם הגורמים לסימפטומים אלה.