Press "Enter" to skip to content

גורמי סיכון למלנומה

מלנומה הוא הסוג הנפוץ ביותר של סרטן העור. כל סרטן נגרם כתוצאה מחלוקה בלתי מבוקרת של תאים בגוף. במקרה של סרטן זה, מדובר בהתחלקות מוגברת של תאים מסוג מלנוציטים, והצטברות של הפיגמנט מלנין המעניק לעור את צבעו. סרטן זה מתבטא בהופעה של שומות עם מאפיינים מסוימים על פני העור. בשלב הראשון השומות גדלות בצורה רדיאלית ושטחית יחסית על פני העור, כך שאם מגלים אותן במהלך שלב זה יחסית פשוט לטפל במחלה על ידי הסרה של הנגע כולו. בשלב השני, הגידול מתחיל להתחלק בצורה מאונכת ופולש אל שכבות העור העמוקות. לבסוף, הגידול יכול לשלוח גרורות לחלקים אחרים בגוף באמצעות זרם הדם.

גורמי סיכון

ישנם מספר גורמי סיכון לחלות במלנומה. גורם הסיכון הראשון הוא המוצא האתני, כאשר בקרב האוכלוסייה הלבנה בארצות הברית למשל קיימים מקרים רבים הרבה יותר של הסרטן מסוג זה ביחס לאוכלוסיות כהות עור. גורם סיכון שני ומשמעותי ביותר הוא החשיפה לשמש, כאשר הוכח לדוגמה קשר ברור בין כוויות שמש בילדות לבין התפתחות מלנומה שנים רבות לאחר מכן. גורם סיכון שלישי הוא ריבוי שומות על פני העור, כאשר נקבע כי אדם שיש לו מעל לעשרים שומות ברחבי הגוף יחשב לבעל סיכון יתר ללקות בסרטן העור. בניגוד לסרטנים מסוגים אחרים, בסרטן עור יש רכיב קריטי של מעקב אחר שינויים בשומות בעור במטרה להגיע לגילוי מוקדם של המחלה.

דרכי טיפול

דרך הטיפול הטובה והאפקטיבית ביותר במלנומה היא מעקב צמוד וקפדני אחר כל שינוי בצורה, בצבע ובכמות השומות בגוף על ידי המטופל ורופא העור גם יחד, במטרה להגיע לגילוי מוקדם ובזמן של שומות ממאירות, כל שיהיה ניתן להסיר את הגידול לפני שיתפתח.

Comments are closed.